Oversigt over referencer

Koptisk-ortodokse katedral, New Cairo

I begyndelsen af 2019 blev en ny katedral for det koptisk-ortodokse mindretal, der bor i Egypten, åbnet højtideligt af præsident al-Sisi i nærheden af Cairo. Den enorme katedral er dedikeret til Kristi fødsel og anses for at være den største kirke i hele Mellemøsten. Katedralen har plads til op til 8000 tilbedere.

Allerede i planlægnings- og simuleringsfasen af projektet stod det klart, at den imponerende bygning ville skabe adskillige udfordringer for Audio Technology Egypt, der er ansvarlig for lydforstærkningen. På grund af katedralens enorme kuppel, det høje hvælvede loft og alle de glatte vægge og gulve har det 135.000 kubikmeter store indre en ekstremt lang efterklangstid (11 sekunder i gennemsnit). Fra koret til den fjerneste ende af hovedskibet er der også et område på over 120 meter, som kræver lydforstærkning.

Disse udfordringer kan imødegås ved at Linea Focus systemer med Fohhn Beam Steering-teknologi. Denne nyeste generation af linjekildersystemer med elektronisk styrbar strålekarakteristik giver en meget direkte og præcis lyddækning. Der kan også opnås fremragende resultater med hensyn til taleforståelighed. Det målte taletransmissionsindeks (STI) er i gennemsnit 0,6.

14 Linea Focus systemer er blevet brugt i alt: To DLI-430 er installeret på siderne af helligdommen og fungerer som det primære PA-system. Disse helt nye line source-systemer - som er over 4 meter lange - er specielt udviklet til applikationer, der kræver store rækkevidder. Yderligere to DLI-430 dækker koret. Langs kirkeskibet danner otte DLI-230-systemer fire forsinkelseslinjer. To yderligere DLI-230 tager sig af begge sidegange.

De digitale styresignaler (Fohhn-Net) og lydsignalerne (AES/EBU) distribueres via Fohhns egenudviklede AIREA-Net. To AM-40 AIREA-mastermoduler udgør interfacesne hertil.

Vi lykønsker vores kunder, Audio Technology Egypt og alle projektdeltagere med denne vellykkede installation!

Kontakt os

+49 7022 93323-0

Kontaktformular Fohhn Nyhedsbrev